Návrh priestoru pre tréningové centrum World of Brain

Pre tréningové centrum World of Brain sme robili kompletné nastavenie priestoru, ktoré nadväzovalo na vizuálnu identitu. V priestore sa pracovalo so žltou, obrazmi, a translucentnou fóliou, ktorá síce chránila pozornosť klientov, ale zároveň vytvárala väčší priestor.