Klient
World of Brain
Produkcia

2015

Služby
  • video
  • motion graphics
  • media

Edukatívna kampaň pre World of Brain

Pre World of brain sme pripravili seriál edukatívnych videí do tréningového centra World of Brain v Bratislave. Vo videách sme vizuálnym spôsobom bez zvuku pripravili rôzne rébusy, ktoré mohli diváci v MHD lúštiť počas dlhého cestovania. Týmto sme upozornili aj s nulovým rozpočtom na nové centrum v Bratislave a zároveň naučili niečo nové cestujúcich o tom ako funguje ľudský mozog.

Pozornosť

Zo série videí publikovaných v bratislavskej MHD