Making of pre Kelt

Making of pre točenie spotu pre pivo Kelt. Zalietali sme si nad krásnymi horami, zoomovali na keltov stojacich na stole a pili pekné chladené.