Identita pre svetových slovenských kováčov

Eligius tvoria jedinečné kováčske riešenia na mieru bez kompromisov. Vytvorili sme pre nich nielen identitu, ale aj zmenili meno z St. Eligius na Saint Eligius. Z inicálok SE so svätožiarou sme potom vytvorili emblém, ktorý môžu kováči raziť do svojich produktov ako podpis.