Identita pre svetových slovenských kováčov

Saint Eligius tvoria jedinečné kováčske riešenia bez kompromisov s prácami, ktoré si našli svoje miesto aj v päťhviezdičkových hoteloch v Sankt Peterburgu. Vytvorili sme pre nich nielen identitu, ale aj zmenili meno z St. Eligius na Saint Eligius. Z monogramu SE so svätožiarou nad ním sme potom vytvorili emblém, ktorý môžu kováči raziť do svojich produktov ako svoj podpis.