Návrh identity pre svetových kováčov z Ivanky pri Dunaji

Saint Eligius sú kováči, ktorých kované riešenia nájdete aj v top hoteloch v Saint Peterburgu. Prémiová identita, ktorú sme pre nich vytvorili počítala s vytvorením iniciálky SE so svätožiarou. Túto ako punc razili na výrobky, ktoré nájdete kade tade po svete.